សំឡេង + សម្លេងទាំងអស់

តើគណបក្សនយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដូចម្តេចដើម្បីអភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់?

សេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ប្រគល់ពានរង្វាន់ “The 2019 United Nations Public Service Awards (UNPSA)”។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆែកដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបកណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្ររង របស់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុថៃង្វៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិ នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអាណត្តិទី៣ (២០១៩-២០២១) ដើម្បីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ។
បណ្ណាល័យរូបភាព

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់