សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ៈ

អសយដ្ឋានៈ ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥)២៣ ៧២៦ ៨៨៤  អ៊ីមែល: td.interior17@gmail.com  គេហទំព័រ:gda.interior.gov.kh

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ តាមរយៈ៖

ឈ្មោះ
លេខទូរស័ព្ទ
អ៉ីម៉េល

លោកជំទាវ តៅ សុម៉ារ៉ា

(+៨៥៥)១១ ៣៣៣ ៤៥៧

លោក ឆាន់ ចន្ទសុភក្តិ៍

(+៨៥៥)១២ ៨២២ ២៨០

 

ផ្ងើរសារ មកកាន់ក្រុមការងារ