កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សារចនាសម្ព័ន្ធ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការតំឡើងឋានៈសាលាជាតិ រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖ នារសៀល ថ្ងៃចន្ទ ៤កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញ ដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សារចនាសម្ព័ន្ធ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការតំឡើងឋានៈសាលាជាតិ រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន។

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់