កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី០៥ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងស្តីពីផែនការចំណូល-ចំណាយថវិកា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី០៥ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងស្តីពីផែនការចំណូល-ចំណាយថវិកា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម។ កិច្ចប្រជុំមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អភិបាលរងខេត្ត ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូប៕

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

 

 

 

  

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់