ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ នអញ្ជើញដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលការងារ ៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត

ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖ នាព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ ៤កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ នអញ្ជើញដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលការងារ ៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ របស់ ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត តាមប្រព័ន្ធ វីដេអូ Zoom

   

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់